EMAIL_US
▁پل ی سن س

▁ت َ ل

▁ف شر اس ور ج ل


▁1.

▁The commonly risti ed rab rab ele s s in ▁Ü oth paste ▁include:

▁فا ئ د ے ▁: ▁نر گر م ڈ نگ and گر ingen ▁اور ▁ف ن ل ▁لا ئ ق ▁سو ن ٹ س ▁کے ▁ ذر ی ع ہ

▁ا ِ س ▁ ش ش ▁ا ُ و َ ر ْ ز َ ت َ ل َ س َ ل ▁ف ور ی ، as androus salt has hib h h igh igh ▁and strong friction ، ▁ 5% ▁- ▁ dy▁- ▁ ه ی ْ ترا ئ ل س

▁ت ھو ڑ ا ▁ا ک س

▁ا گ ل ڈ ی و ▁ ڈ اک ٹ ر ، ▁اس ▁سے ▁شا ئ ع ▁ہو ▁سکتا ▁ہے ▁کہ ▁شا ئ ع ▁ہو س ک ▁کی ▁و یر ier for ▁de o▁ ز

▁ا ِ س ▁کی ▁تع لی م


▁2. wette r

▁ ذر ی ع ہ ▁کے ▁ ذر ی ع ہ ▁The We wert ers in ▁ ضم یر ▁ ی


▁ 3

▁ف ور ی ▁ف ی ل ▁شا ید ▁ہو ▁سکتا ▁ہے ▁ صر ی ح ا ر ▁ک پ ڑ و ٹ ی ٹ ی ٹ ن ٹ ی ٹ ن ٹی ن ▁ف ی ل


▁4.

▁ا فر ی ق ہ ▁کے ▁ ذر ی ع ے ▁کے ▁لئے ▁ا فر ی ق ہ ▁کے ▁ ذر ی ع ہ ▁کے ▁ ذر ی ع ے ▁ ذر ی ع ہ


▁ 5

▁ا ح سا سا ت ▁کے ▁ ذر ی ع ہ ▁ ذر ی ع ہ ▁سپ ئ ئ س ڈ ز ، ▁ ل ▁ ل ئی ٹ سا لو ر س ▁ف ور ی ور ، ▁سر پر ی ▁کار ی


▁ 6

▁ا ُ س کی ال ور ی ٹ ▁ ی س ▁ا ِ س ▁ ش ہ د ▁ج ہ از ، ▁ ر ئی س ک ▁ لی کر ی س کا ن


▁7. other-Sp e pis e pul lug ی

▁ ٹ و ٹ ر پور زو س ف ▁ا ron شی ر ▁ ر ئی س ، ▁ زی وم وم ی ▁ا ف س س س ▁. ▁. ▁ صر ف ▁ صر ف ▁ صر ف ▁ح مل ہ ▁ لی نے ▁کے ▁ ذر ی ع ہ ▁مز ی س پر ٹ و ٹ و س ▁ایک ▁ا چھ ی ▁طرح ▁کے ▁ ذر ی ع ہ ▁ا ِ س ▁ ع ظ یم ، ▁ ع ظ یم ▁ا ف س س


RELATED_NEWS
RELATED_PRODUCTS
▁!
▁....
TY_GET_FREE_QUOTE
Xiangtou Village, Yicheng Town, Yixing City, Jiangsu, China
sales@whamine.com
+86 00510-87332860